Na rednem srečanju Društva upokojencev Log-Dragomer bomo udeležencem predstavili, kako je zgodovinski razvoj Ljubljanskega barja vplival na njegovo današnjo podobo, in sicer predvsem na živalski in rastlinski svet, ki ga lahko danes na tem območju najdemo.

Foto: NUK