V četrtek, 19. maja ob 20.30, Grad na Goričkem

Predavanje z naslovom: Vloga bobra v različnih življenjskih okoljih kot “ekološkega inženirja”

Predavatelja: Martina Vida, Branko Bakan (strokovna člana Zavoda Logarica, Brezovica)

Predavanje bo potekalo v dveh delih.

Bober je pogostokrat upodobljen lik v otroških animiranih filmih in knjigah, zelo priljubljena plišasta igračka, pojavlja pa se tudi v mnogih filmih. Odrasli ga še vedno mnogokrat dojemajo kot uničevalca narave, ki ga je potrebno preganjati. Velikokrat namreč spregledamo ali zanemarimo ekološki vidik bobrove prisotnosti in njegov vpliv na okolje. Osvetlili bomo vlogo bobra v antropogenih in naravnih ekosistemih kot ekološkega inženirja in ključno vrsto pri soustvarjanju in vzdrževanju različnih mokrišč, obenem bomo izpostavili kočljivo problematiko odnosa bober-človek v vse bolj naseljenem območju. Predavanje je tudi del promocijske kampanje “Živim z evropskim bobrom”.

Organizator / Sodelujoči