Vljudno vabljeni na konferenco Konzorcija biotehniških šol Slovenije na sejmu AGRA 2018, ki bo potekala v sredo, 29. avgusta, od 9:00 do 10:30, v dvorani št. 4.

Naslov konference je POMEN NARAVOVARSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA USPEŠNO KMETOVANJE.

Na konferenci nam bodo svoje videnje predstavili trije strokovnjaki tega področja, temu pa bo sledila krajša razprava:

  • ddr. Ana Vovk Korže, Univerza v Mariboru, s prispevkom Naravno kmetovanje kot priložnost za mlade (primeri dobrih praks)
  • dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo, s prispevkom Pomen znanja v naravovarstvu – primer opraševalcev
  • dr. Mateja Colarič Bajc, Grm Novo mesto, Višja strokovna šola, s prispevkom Poznavanje in uporaba naravnih sovražnikov škodljivih organizmov kot ključ do uresničitve ciljev Nacionalnega akcijskega programa za trajnostno rabo FFS in s tem do uspešnega kmetovanja

Tone Hrovat, l. r.

direktor Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter vodja Konzorcija biotehniških šol Slovenije

AGRA VABILO – KONFERENCA BTŠ pdf