Dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana se bodo tudi letos udeležili terenskega dela na Ljubljanskem barju. V dolini ribnikov v Dragi bodo odstranjevali žlezavo nedotiko, invazivno tujerodno vrsto. Pred samim terenskim dnem jim bomo predstavili biodiverziteto nasplošno, kot tudi tisto, ki se tiče prav Ljubljanskega barja.

Fotografija: Maja Sopotnik