Marjana Hönigsfeld Adamič iz inštituta Lutra bo delila nekatere izkušnje ob prijave projekta Life Naturaviva in prijavi drugih preteklih projektov na LIFE informativnem dnevu. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Dogodek organizira Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti iz Ministrstva za okolje RS.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE