Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z aktivnostmi za šole, ki so povezane v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, v katero je vključenih 38 osnovnih in podružničnih šol oziroma 7.000 učencev. Osrednje tematike skupnega sodelovanja so ohranjanje biodiverzitete, trajnostni razvoj in skrb za naše izjemno območje Julijskih Alp.

V šolskem letu 2019/2020 je vsaka šola članica Skupnosti šol prejela visoko gredo, ki je pripravljena za sajenje, info točko v obliki interaktivnega zemljevida, dostop do Triglavske zakladnice – nove spletne platforme z učnimi vsebinami, vsi učenci Skupnosti pa bodo prejeli novo številko otroškega časopisa.

Javni zavod Triglavski narodni park je nove pridobitve predstavil in jih Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin predal 6. novembra, Osnovni šoli Gorje pa 7. novembra 2019. Nove pridobitve bodo učencem omogočile interaktivno, izkustveno in praktično pridobivanje znanja o naravovarstvu, biodiverziteti in Triglavskem narodnem parku.
Dogodka sta bila hkrati tudi praznovanje 1. rojstnega dne Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. 160 otrok iz 3., 4. in 5. razreda OŠ Tolmin in 56 otrok iz 4. in 5. razreda OŠ Gorje je na dogodku skupaj s sodelavci in direktorjem Triglavskega narodnega parka mag. Janezom Rakarjem, ravnateljem OŠ Tolmin g. Vladimirom Mavrijem, ravnateljico OŠ Gorje go. Mojco Brejc, podžupanom občine Tolmin g. Tomažem Štenklerjem, županom Občine Gorje g. Petrom Torkarjem, predsednico Nacionalnega odbora UNESCO MAB dr. Rosano Cerkvenik in generalno sekretarko nacionalne komisije za UNESCO go. Marjutko Hafner spoznavalo nove pridobitve Skupnosti: dobrobiti lokalno pridelane hrane, o čemer se bodo lahko praktično podučili tudi ob novi visoki gredi, spoznali so bogastvo življenja v tleh (kar 25% celotne zemeljske biotske pestrosti se skriva tam!), v spletni platformi Triglavska zakladnica so rešili kviz in prelistali novo številko časopisa Triglavskega narodnega parka za mlade.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu – in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO MAB). Z vključitvijo v šolskem letu 2018/2019 so učitelji in šolarji sprejeli zavezo k odgovornem odnosu do narave in kulturne dediščine. S tem so pridobili tudi vrsto izobraževalnih vsebin, ki jih posebej za te šole pripravlja Javni zavod Triglavski narodni park. Lansko šolsko leto se je v izobraževalne dejavnosti JZ Triglavski narodni park vključilo več kot 5.200 otrok.

Biosferno območje Julijske Alpe se je kot prvo v Sloveniji leta 2003 vključilo v UNESCO program Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB). Upravljalec biosfernega območja Julijske Alpe je Triglavski narodni park. Območje v svoje meje vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Biosferna območja so namenjena ohranjanju ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva. Za Biosferno območje Julijske Alpe je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

O skupnosti šol: https://www.tnp.si/sl/spoznajte/skupnost-sol/