17. maja 2018 bomo izvedli izobraževalno delavnico o biodiverziteti Kozjanskega parka za učence OŠ Senovo.