Pred otvoritvijo razstave Živeti z vodo – južni rob Ljubljane, ki bo od 18. 10. 2018 do 24. 03. 2019 na gradu Fužine, vas vabimo na ogled Ljubljanskega barja, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje.
Ljubljansko barje se razprostira prav na pragu našega glavnega mesta Ljubljane. Na močvirni ravnici iz mozaika travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic, kvišku silijo nizki grički – osamelci. Našo pozornost bomo usmerili na posebnosti tovrstne pokrajine, ki se dotika mesta in ima za povrh ime, povezano s močvirjem.
Vodenje po osrednjem delu Ljubljanskega barja bomo pričeli pri gostišču Kolišče v Lipah, kjer bo predstavljeno, kako je Barje nastalo in kateri dejavniki so privedli do tega, da je to območje danes kulturna krajina, obenem pa ena izmed najbolj spremenjenih slovenskih pokrajin v zadnjih 200 letih.
Našo pot bomo nadaljevali ob reki Iški in na njej spoznavali kompleksnost voda in tal tega območja. Sprehodili se bomo mimo najlepših še ohranjenih mokrotnih travnikov na Ljubljanskem barju, ki se ponašajo z izredno visoko biotsko pestrostjo, a zaradi neprimernega načina gospodarjenja s prostorom tudi zelo hitro izginjajo.
Ustavili se bomo tudi pri Strahomerskih oknih, izvirih na meji med Barjem in vršajem, kjer na površje prihaja voda iz spodnjih plasti barjanskega vodonosnika, ter našo pot zaključili v vasi Podkraj, kjer nad kraškim izvirom Šentjanž stoji cerkvica sv. Janeza Krstnika.
Obvezne prijave na izobrazevanje@mao.si.

foto: Oskar Karel Dolenc