V sodelovanju s prostovoljci Slovenskega geocaching kluba Geocacher smo 23. maja v Podkraju na Ljubljanskem barju izvedli akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst, kanadske in orjaške zlate rozge. Še pred akcijo odstranjevanja smo udeležencem akcije predstavili kompleksno sestavo tal in voda na Barju ter pestrost vrst, ki jih pestuje to zanimivo območje.

Ročnega puljenja zlate rozge smo se lotili na dveh zemljiščih, ki jih ima JZ Krajinski park Ljubljansko barje v upravljanju, in na katerih smo zlato rozgo odstranjevali tudi v preteklih letih. Čeprav se zlata rozga na teh zemljiščih kljub preteklim akcijam odstranjevanja še vedno pojavlja, pa je je v primerjavi s prejšnjimi leti vidno manj. Zlato rozgo nam je v veliki meri uspelo odstraniti z zemljišč, kar dokazujejo tako velik kup nadzemnih delov zlate rozge in vreče polne korenin, kot tudi zadovoljni obrazi organizatorjev ob koncu akcije.

V zahvalo za izvedeno akcijo in v želji, da postanejo tudi prostovoljci varuhi zakladov Ljubljanskega barja, smo jim razdelili priročnike o 115 živalskih in rastlinskih vrstah Barja, Barjanski mozaik, in zaščitne kape LIFE NATURAVIVA.

Foto: Maša Bratina