Objave v medijih

2017
15. oktobra

Life Naturaviva: Biodiverziteta – umetnost življenja

Planinski Vestnik

Majda Odar, JZ Triglavski narodni park
12. oktobra

Kozjanski park bo nagovoril milijon ljudi

Novi Tednik

Tatjana Kotnik, Kozjanski park
6. oktobra

Vsako leto več dogodkov

Rogaške Novice

Tatjana Kotnik, Kozjanski park
6. oktobra

Life Naturaviva: Biodiverziteta – umetnost življenja

Bohinjske Novice, Glasilo občine Bohinj

Majda Odar, JZ Triglavski narodni park
5. oktobra

Kozjanski park tudi kot partner v projektu Life Naturaviva

Časopis Oko

Tatjana Kotnik, Kozjanski park
1. oktobra

O projektu v Drugi jutranji kroniki

25. marca

Marjana Hönigsfeld Adamič, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Večer.com, 25. 3. 2017

Lutra - Inštitut za ohranjanje naravne dediščine