Biotska raznovrstnost: Zadnji klici k ohranjanju narave

STA

Marjana Hönigsfeld Adamič, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine