2. februar je Svetovni dan mokrišč - LIFE Naturaviva

2. februar je Svetovni dan mokrišč

TEMA LETA 2020: MOKRIŠČA IN BIODIVERZITETA Mokrišča so vsa območja, kjer se vsaj del leta zadržuje površinska ali podzemna voda, ki je lahko slana, brakična ali sladkovodna. Poznamo jih kot močvirja, šotišča, barja, mokrotne travnike, poplavne gozdove in ravnice, riževa polja ter celo koralne grebene. Nekdaj so veljala za ničvredno zemljo, zato je bila večina … Nadaljujte z branjem 2. februar je Svetovni dan mokrišč