Magična narava 2019 / Magical Nature 2019

Mednarodni natečaj naravoslovne fotografije Magična narava 2019 (B.7) je organiziralo Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije. Katalog predstavlja najboljše fotografije iz šestih kategorij: Sesalci, Ptiči, Druge živali, Rastline, Naravna krajina ter Človek in narava.

—————————

The International competition of nature photography Magical Nature 2019 (B.7) was organized by The Association of Slovenian Nature Photographers. The catalogue exhibits selection of best photographs from six categories: Mammals, Birds, Other animals, Plants, Natural Landscapes, Man and nature.